Wednesday, 22 March 2017

North West Words Submissions

North West Words is OPEN for submissions and is published in May and November.
Deadline: April 1st 2017


Please submit no more than 3 poems or 1 short story (max 2000 words), non-fiction piece (max 800 words) or flash fiction (max 500 words) or jpegs of photography/art , as an attachment to editornww@yahoo.com with ‘Submission’ and whatever category you are submitting to, as the subject of the email.
Include a short biography in the third person and a photo along with any links to your website/blog/twitter/etc.
All work must be the original work of the writer/artist and previously unpublished.
Email Submissions to: editornww@yahoo.com    Please use ‘NWW magazine submission’ in the subject line.


Iarratas á lorg ó scríbhneoirí Gaeilge.
Foilsíonn an baicle scríbhneoireachta ‘North West Words’ irisleabhar dha uair sa bhliain; i mí na Bealtaine agus i mí na Samhna. Fáiltíonn an grúpa roimh saothar liteartha i nGaeilge. Is é an chéad lá de mhí Lunasa an chéad spriocdháta.
Ní ghlacfar le níos mó ná trí dhán nó gearrscéal amháin (uasmhéid 2000 focal); nó píosa neamh-fhicsin (uasmhéid 800 focal); nó ficsean ‘flash’ (uasmhéid 500 focal); nó jpeg de ghrianghraf nó píosa físealaíne (curtha mar cheangaltán ar ríomhphost).
Seol d’iarratas mar ríomhphost chuig editornww@yahoo.com  Bíodh an focal ‘Submission’ mar ábhar an ríomhphoist agus luaigh an catagóir liteartha cuí freisin.
Ní mór beathaisnéis ghearr a chur leis an iarratas, mar aon leis naisc, (más ábharach), go dtí do shuíomh idirlín /blag /suíomh facebook agus araile.
Ní foláir gach iarracht a bheith ina saothar úrnua de chuid an iarratasóir agus ní foláir nár fhoilsíodh cheana é ach oiread.
Seol an saothar chuig: editornww@yahoo.com

No comments: